Paragliding Slovenia • View topic - Debate o ligi XC Baltazar

   


Poglej nove vpise na foumu za zadnji dan ali zadnjih 7 dni.

Debate o ligi XC Baltazar

Vse o XC Ligi Baltazar.

Moderators: damjancr, aljosa

Postby Guest » Thu Nov 24, 2005 19:32

Nekaj predlogov k pravilom verzije 3

Sodelovanje v ligi
* sodelujejo vsi piloti, ki prijavljajo lete na OLC strežnik..

Teško si predstavljam uvršeanje v tekmovanje brez soglasja tekmovalca, ne glede na to, ee tekmovanje kaj stane ali ne.Poenostavljanje obdelave podatkovv ne more opravieiti take samovolje.

*
vsak let, ki mu OLC dodeli toeke na dnevni lestvici (Daily Score), bo upoštevan pri Baltazar toekovanju, eetudi ga OLC ne uvrsti na letne lestvice (npr. zaradi neplaeane OLC elanarine)

Za uporaba tuje podatkovne baze je (normalno) potrebno soglasje. Uporaba DHV-jeve baze brez plaeila osnovnega prispevka bi bila, zelo liberalno gledano, kavalirski delikt, dokler gre za posameznika. Ko pa se takega poeetja loti organizirana skupina se lahko zgodi, da kak DHV-jev pravnik za ta hec postavi trdo kvalifikacijo in na odgovornost pokliee ZPLS in koordinatorja.


Razporeditev štartov
na vshodnem delu se mi brez Dolencev in Belokranjcev ne zdi korektna. Ee Štajerci nujno morajo imeti vseh 13
štartov potem naj se vshodni del poveea na 14. Prepriean sem, da zahodnjakov to ne bo motilo.

Kar je Sreeko povedal o zraenem prostoru je resna zadeva. Vprašajte fanta iz Kresnic koliko ju bo to na koncu stalo. Bi kdo rekel, da gre za sreeolov in odgovornost posameznika, pa temu ni tako. Brez nesreee , samo na sreeanje z Adrijo smo dobili Uredbo.

Lp
Guest
 

Postby Guest » Thu Nov 24, 2005 19:37

"GOST" v predhodnem prispevku sem Andrej Eereek. Poslal sem z lokacije pri kateri nimam s seboj imena in gesla. Se opravieujem.
Guest
 

Postby aljosa » Fri Nov 25, 2005 0:50

Anonymous wrote:Teško si predstavljam uvršeanje v tekmovanje brez soglasja tekmovalca, ne glede na to, ee tekmovanje kaj stane ali ne.Poenostavljanje obdelave podatkovv ne more opravieiti take samovolje.


Podatki o letih na OLCu so javni. Razvršeanje javnih podatkov se na nešteto naeinov odvija ves eas, pa tega nihee ne problematizira. Športne rezultate urejajo mediji v razne "top" lestvice po vseh mogoeih in nemogoeih kriterijih, brez soglasja "tekmovalca" se objavljajo lestvice najbolj prodajanih ploše, najveejih zaslužkarjev, najugodnejših cen,... zakaj bi bilo sporno objavljanje najboljših letov po doloeenem kljueu?
V vsakem primeru pa, ee bi sodelovanje koga motilo, ga lahko seveda izloeimo.

Uporaba tuje baze bi lahko bila problematiena. Vendar... ob prijavi leta na OLC ne dam kot pilot OLCu nikakršnega pooblastila do ekskluzivne uporabe svojih podatkov. Glede na to, da imata tako OLC kot Baltazar enak cilj in namen in da sta oba neprofitna (vsaj Baltazar zagotovo bo :-) ), se mi z moralnega vidika uporaba podatkov ne zdi sporna.

Razporeditev štartov bo glede na dosedanje pripombe oeitno treba spremeniti. Predlogi se še zbirajo.
Jadralno padalski portal Eol - www.bogvetra.com
User avatar
aljosa
kanja
 
Posts: 260
Joined: Wed Aug 24, 2005 18:16
Karma: 3

zraeni prostor

Postby aljosa » Fri Nov 25, 2005 1:12

O pomislekih glede kršitev zraenega prostora je bilo že veliko reeenega; sam mislim, da se samo zaradi novega preraeunavanja že obstojeeih OLC toek ne bo nie bistveno spremenilo. Zaradi Baltazarja se ne bo letelo ne vee ne višje; morda bodo piloti vee taktizirali pri izbiranju startov, morda bodo vee prijavljali - to pa je tudi vse. Ne verjamem da poznam eloveka, ki bi bil tako zelo tekmovalno zagnan, hkrati pa tako malo navdušen nad letenjem, da bi bil zaradi zraenega prostora vedno pripravljen žrtvovati vsak še tako fantastieen prelet, razen - razen ee bi šlo za baltazar toeke! Ee tak zagretež vendarle obstaja, se pa itak že zdaj na vso moe žene za OLC toekami, ne oziraje se na predpise.

Saj imamo vsi vee ali manj tekmovalnega duha, vendar pa med razlienimi razlogi, ki vsakega od nas ženejo v zrak, OLC toeke najbrž niso na prevladujoeem mestu. In tudi Baltazar toeke ne bodo.

Razen tega pa se mi tudi ne zdi tako zelo samoumevno, da je ravno tiha taktika sklonjene glave najboljša pot za izboljšanje pogojev našega športa. Veeja razširjenost jad. padalstva, vee dejavnosti - tudi tekmovalnih, seveda ob vseh ostalih aktivnostih, ki jih je omenil Sreeko, vse to je pri zavzemanju za boljše pogoje lahko prej plus kot minus. Jadralno padalstvo je množieno razširjen šport in ne vidim razloga, zakaj se v dialogu z državo ne bi postavili na odloenejše pozicije. Nihee ne oporeka recimo kolesarjem pravice do kolesarskih stez ob cestah - je mar zahteva po košeku zraenega prostora za namene jadralnega padalstva res nekaj tako nezaslišanega?
... ali pa sem prevee naiven?
Jadralno padalski portal Eol - www.bogvetra.com
User avatar
aljosa
kanja
 
Posts: 260
Joined: Wed Aug 24, 2005 18:16
Karma: 3

Postby borut » Fri Nov 25, 2005 1:17

dobro napisano!
User avatar
borut
kanja
 
Posts: 206
Joined: Wed Aug 10, 2005 9:43
Location: Sp.Idrija
Karma: 0

Postby Al » Fri Nov 25, 2005 11:07

Ideje in zagnanost je treba podpirati.
Last edited by Al on Sat Nov 26, 2005 13:16, edited 1 time in total.
Al
kavka
 
Posts: 36
Joined: Tue Aug 09, 2005 15:51
Karma: 0

Postby borut » Fri Nov 25, 2005 16:46

Al wrote:Ampak poglejmo realno, zraeni prostor se bo kršilo 400% vee kot prej ker ko bo prišel kombi ljudi iz zahodnega dela bo na štartu na katerem je prej skakalo dol 10 lokalcev brez gpsjev in eeprav so veasih kršili zraeni prostor jim ni nihee mogel nie dokazati, takrat bo nastalo 20 ljudi ampak od tega 10 z namenom podreti vse rekorde štarta, dodatno motiviranih s prisotnostjo sotekmovalcev, vsi z GPS tracki ki dokazujejo kršitve.
Sej ne reeem ideja je dobra, ampak posledice so lahko pa nepredvidljive.
na to pa nisem niti pomislil :? ......
User avatar
borut
kanja
 
Posts: 206
Joined: Wed Aug 10, 2005 9:43
Location: Sp.Idrija
Karma: 0

Bodimo strpni

Postby ParaClimbing » Mon Nov 28, 2005 21:57

Lep padalski pozdrav!
Po daljšem razmisleku in doloeenih aktivnosti prijateljev sem se odloeil, da napišem nekaj besed na temo Baltazar.

Najprej bi komentiral ime Baltazar.
Zdelo se nam je, da bodo komentarji takšni in drugaeni. Baltazar pa je imel vedno pozitivno rešitev. Tako upam, da bomo tudi mi razrešili to debato v pozitivno smer.

Najbolj se bom naslonil na zgoraj napisan tekst jadralno padalskega prijatelja Sreeka.

Baltazar je zasnovan v pozitivno smer jadralnega padalstva. Nikakor ne želimo s svojim poeetjem narediti neumnosti ali karkoli kaj zaostriti v slabobit jadralnega padalstva..
Ustavil bi se na samem tekmovanju, ki ga podpira veeina JP klubov v Sloveniji. Vsem je znano tekmovanje OLC (o njem imate po veeini pozitivno mnenje).
Baltazar se od OLC bistveno ne razlikuje. Svoje lete, ki jih prijavljam na OLC, jih bo Aljoša razvršeal še v eno lestvico. Tako bom uvršeen najprej na slovenski OLC lestvici, po novem pa bom uvršeen tudi na lestvico Baltazarja.
Tako smo za poskus naredili tudi letos. Letošnje rezultate samo na novo preraeunali in dobili rezultate za Baltazar. Tako je sedaj potrebno samo varno leteti.
Letel bom tako kot lansko leto, le da bo moj let pod Baltazar bolje toekovan.

Primer: Lansko leto sem odletel let: Kopitnik – Kum – Kovk – Kopitnik - Lisca. Zame je to fantastieen let, ki pa na OLC-ju ni veljal kaj veliko. Seveda, da se razume, jaz letim najprej zase, nato pae dovolim, da se moji rezultati razvršeajo v razliene tabele, kot je OLC, Baltazar. Po novem toekovanju je pa ta let uvršeen kot najboljši let (100 toek) s Kopitnika v letu 2005. Zame je vzpodbuda, mogoee pa pritegne tudi kakšnega sponzorja…
V novi sezoni se bom ponovno trudil, da bom letel kvalitetno, dobro in predvsem varno. Ee bom lete prijavil, se bom odloeil sam. Uvršeen bom na razliene lestvice. Ee mi bo dobro kazalo, bo to samo vzpodbuda zame.
Baltazar je le drugaeno izraeunavanje leta, starta. Ni terensko tekmovanje. Ee pa bo kdo taktiziral, naj taktizira. Saj se tudi danes taktizira - kam se gre letet, kdaj štartat,…


Pisanje Sreeka jemljem kot dobronamerno, kljub temu da vsa dejanja pae ne izgledajo tako.

Popolnoma se strinjam, da je kršitev zraenega prostora nezakonita.
Baltazar temu ne bo vzrok. Kje ste bili, ko se je zaeelo toekovati za OLC?
Na mestu bi bilo, da bi bil OLC najprej tako »pošlihtan«, da bi izkljueil vse pilote, ki kršijo zraeni prostor. Pa skoraj vsi klubi celo plaeate za svoje pilote, da so na lestvicah!

Mnenje, da bi moral Baltazar to upoštevat je blef. Ravno zaradi tega, se sprašujem, ali morda ideja o Baltazarju ne prihaja iz pravega kluba in od pravih ljudi?
Poimenovanje,da smo idejni vodje tega projekta mlajši jadralni padalci je diskreditacija in ni(seveda to je bilo verjetno mišljeno mlajši po letalnem stažu) nikakor na mestu. In takšna diskreditacija eloveka je lahko podla! Vsi vemo, da letalni staž še ne pomeni vsega! Kaj pilotu pomeni 10-letni letalni staž, ee v enem letu naleti le 10 ur (10 let = 100 ur). Ee smo realni vemo, da je teh pilotov veliko.
Da, pri tem projektu sva bila tudi midva z Aljošo, ki sva zaznamovana kot mlada pilota. Ostali idejni sotrpini so ljudje, ki sodijo v slovenski vrh JP.
Vsi vemo, da so pomembnejše ure letenja v zraku, kot pa to, katerega leta je kdo zaeel leteti. Z urami letenja pa »mlada pilota« nimava težav. Upam, da jih bova nabirala še naprej z vsaj takšnim tempom. Bog daj zdravja in varnega letenja.

Meni je pri vsem tem najbolj pomembna varnost. V plezanju, s katerim se ukvarjam že vrsto let sem videl in doživel že marsikaj. Zato v tem kontekstu 100% podpiram Sreeka. Vendar se sprašujem ali je tekmovanje Baltazar prava stvar za razrešitev discipline pilotov?!

Kaj je vzrok kršitvam zraenega prostora? Ugotovili bomo, da vzrok ni v OLC, Baltazarju,… To se odraža predvsem v disciplini pilotov ali celo v prestrogem režimu, ki nam ga omejuje zraeni prostor.
Informiranje pilotov o zraenem prostoru in upoštevanju le-tega bi morali širiti inštruktorji na teeajih oziroma šolah. Pilote, ki so navajeni leteti brez upoštevanja pravil, bo potrebno strezniti z drugaenim naeinom. Nikakor ne s prepovedjo letenja. Zavedati se morajo, da ogrožajo svoje in tuje življenje. Iz tega razloga smo organizirali predavanje o zraenem prostoru, ki je stopnica na poti ozavešeanja vseh pilotov.
Primer: Nož je orožje, s pomoejo katerega lahko poškoduješ ali celo ubiješ sebe ali soeloveka, pa vendar ni prepovedano. Nasprotno! Uporabljamo ga za izboljšano kvaliteto svojega življenja. Z njim si režemo kruh, hrano, si pomagamo,... Ljudje smo pametna bitja. Vse se uredi, ee se stvari lotimo premišljeno. Ukinitve in prepovedi niso nikoli v življenju prinesle pozitivne rezultate.Menim, da ukinitev Baltazarja še pred njegovim rojstvom ni rešitev.
Potrebno je ozavestiti ljudi!

Baltazar je bil predviden za klubske namene in bi zamenjal XC Malie. Ker je bila ideja po mnenju drugih dobrih pilotov superiorna, smo zadevo razširili na Štajersko. Povabili smo štajerske klube na sestanek, kjer smo predstavili pravila. Med povabljenimi je bil tudi vaš klub, a se sestanka ni nihee udeležil. Ostali so bili nad idejo navdušeni in takoj so bili za to, da se to zaene z novo sezono.
Ko smo zadevo predstavili tudi ostalemu delu Slovenje, so piloti izrazili željo, da se liga Baltazar izvede po celotni Sloveniji.

Še enkrat, Baltazar nie ne spremeni.Vsak bo še vedno letel svoj let kakor si ga je zamislil. Imeti bo moral GPS, let pa bo prijavil na OLC. Tako bo uvršeen tudi na Baltazar. Ee pa bo kdo kršil katerakoli pravila in ogrožal varnost pa zato nikakor ne bo kriv OLC ali Baltazar. Odprimo si oei in priznajmo, da smo krivi kar sami, ko nas potegne v lepe višave.

Zato predlagam Sreeku: Skupaj ozavestimo pilote! »Mladi piloti« bomo naredili vse, da se bariere med klubi podrejo in da smo vsi le piloti neba (ne Eola in Albatrosa). Dobre ideje nas morajo združevati in ne loeevati.


Še odgovor Borutu in tako imenovanem Al-u, ki je kasneje zamenjal mnenje.

Praviš, da se bo zraeni prostor kršil 400% vee kot prej, saj bodo prišli kombiji iz zahodnega dela na štarte in imeli bodo namen podreti vse rekorde.

Ljudje božji, kaj pa vam je? Ali se piloti z zahodnega dela ne boste nie zbunili, saj vas je poimenoval kot pilote brez glave in reda? Kaj tam vsi samo kršite pravila zraenega prostora, ter letite samo na rekorde?
Sam vem da temu ni tako. Piloti iz zahodnega dela prav COOL in zelo dobri piloti. Marsikoga tudi povabimo, da nam predava kaj o svojem znanju. Vendar fantje ne kršijo kar vse povprek.
Pa še nekaj Borut. Kaj misliš, da smo pri nas tako slabi piloti, da nismo nieesar »pametnega« odleteli? Da pilot iz zahoda pride in naredi rekord za malo malico?
Seveda ste vabljeni vsi piloti na naš konec Slovenije, saj je tudi pri nas letenje lepo in zanimivo.
Borut: Ali mogoee veš kateri klub je letos zmagal na OLC Slovenije? Nujno preveri, saj ti bo pomagal k razširitvi znanja!
Ee pa kdo naredi rekord in s tem ne ogroža varnosti, je zelo pohvalno in seveda nepomembno, ali je iz zahodnega ali vzhodnega dela Slovenije.

Vsi skupaj se imejte lepo in veliko jadrajte. Pri tem uživajte, saj veste, tekmovanja niso vse!

Res pa je, da pri Baltazarju nikakor ne bom vztrajal, ee ljudje ne bodo za takšen naein tekmovanja oziroma toekovanja. Zaenkrat je veeina navdušena in komaj eaka na zaeetek. Ee bo mnenje drugaeno, bom v trenutku zagovarjal spremenjeno mnenje. Bomo pae tako toekovali samo v klubu.


Lep pozdrav. S pozitivnim namenom za JP sceno.


AleXander
Paraclimbing Team
ParaClimbing
fazan
 
Posts: 2
Joined: Mon Nov 28, 2005 21:55
Karma: 0

Postby borut » Mon Nov 28, 2005 22:45

Paraclimbing ......zajemi sapo in preberi si nekaj zadnjih objav še enkrat....
lp Borut
User avatar
borut
kanja
 
Posts: 206
Joined: Wed Aug 10, 2005 9:43
Location: Sp.Idrija
Karma: 0

Postby ParaClimbing » Mon Nov 28, 2005 23:25

LP Borut.
Smo opazili, da si citiral tako imenovanega AL.ki je kasneje spremenil mnenje! Naredil si tako, da se ne vidi, da recetiraš!
Lepo se imej in se kaj vidimo!
Alex
ParaClimbing
fazan
 
Posts: 2
Joined: Mon Nov 28, 2005 21:55
Karma: 0

Postby borut » Mon Nov 28, 2005 23:31

ja citata nisem pravilno oznaeil ker pae ne znam :oops: ........ he he malo raeunalniške nerodnosti pa je že zmeda :D

lp borut
User avatar
borut
kanja
 
Posts: 206
Joined: Wed Aug 10, 2005 9:43
Location: Sp.Idrija
Karma: 0

Postby igorer » Tue Nov 29, 2005 10:23

Nekateri so malo zašli, drugi so se prevee razburili.

Ideja je vekakor dobra in jo je smiselno podpreti. Tudi Sreekotova ideja je bila sigurno uperjena v to smer. Tudi po mojem, je potrebno samo malo in že bomo lahko imeli probleme. Res je, Baltazar za to ne kriv, krivi bomo sami, da pa se to ne bi zgodilo, bi bilo samo malo potrebno pregledati štarte, ki so recimo temu na slabi lokaciji. Vkljueiti tiste štarte, ki so v prvi fazi registrirani in izkljueiti tiste, ki niso. Že to bi bilo nekaj. Nisem sicer preverjal ee je to že slueajno narejeno, ee je, se oprošeam, ee se brcnu v temo. Štarti naj bodo eim bolj razpršeni po celi Sloveniji, saj ni važno, da je ravno 50:50.

Ee kdo še nima registriranega štarta, pa bi si to želeli, naj si to uredijo, stvar sploh ni tako zakomplicirana, hkrati pa bi s tem tudi drugim pokazali kje vse se da leteti.
User avatar
igorer
albatros
 
Posts: 1426
Joined: Thu Aug 25, 2005 8:50
Location: Škofja Loka
Karma: 0

Postby Al » Tue Nov 29, 2005 11:00

Najprej se opravieujem Borutu, ker sem zbrisal post, on ga je pa citiral in tako je šel srd na njega namesto name.

Nisem spremenil mnenja, samo zbrisal sem ga , ker sem menil, da je malce prevee nevspodbudno za trud ljudi in nove ideje, še vedno pa v celoti stojim za svojim pisanjem.
Last edited by Al on Tue Nov 29, 2005 21:07, edited 1 time in total.
Al
kavka
 
Posts: 36
Joined: Tue Aug 09, 2005 15:51
Karma: 0

Postby damjancr » Tue Nov 29, 2005 19:58

Al, vsekakor ti ni jasno, kaj hoeemo z Baltazar ligo doseei. Vsekakor ni namen, da si naredimo tekmovanje sebi v prid. Namen je popularizirat preletaško letenje, predvsem s štarti, ki do sedaj niso predstavljali dobrega izhodišea za prelete. Sploh ni pomembno, ali je to na zahodu ali vzhodu Slovenije.

Pustimo natolcevanja in blebetanja kdo je kje dober....Zadeva je eudovito zasnovana, upamo samo, da bo v praksi izvedljiva. Ima moeno podporo ( z res redkimi izjemami) veeine.
Osebno se bom zavzel, da se ne bodo dogajale veeje kršitve zraenega prostora (kolikor je pae to mogoee).

Seveda, forum je zato da se nanj piše in mnenja so dobrodošla.

Hvala vsem akterjem!
User avatar
damjancr
jastreb
 
Posts: 346
Joined: Thu Sep 29, 2005 9:53
Location: Slivnica pri Celju
Karma: 1

Postby Al » Tue Nov 29, 2005 21:16

Moj namen ni bil kakorkoli deliti, delili so se štarti zato sem tudi omenjal vzhod in zahod, drugaee vsi živimo na 300 km zraene erte in smo vsi povezani. Rezultati ljudi, ki ste sposobni leteti, so lepo vidni na olc. Mogoee je površno branje razkrivalo neko rivalstvo, bistvo je bilo pa eisto drugje. Poizkusil sem samo izpostaviti probleme, ki se lahko pojavijo, važno je da se debatira prej, kot kasneje.
Lep pozdrav in naj vam liga uspe na eimboljši možni naein.
Al
kavka
 
Posts: 36
Joined: Tue Aug 09, 2005 15:51
Karma: 0

PreviousNext

Return to XC liga Baltazar

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

[phpBB Debug] PHP Notice: in file /var/www/vhosts/paragliding-slovenia.si/httpdocs/mkportal/include/PHPBB3/php_out.php on line 33: Creating default object from empty value


Izdelava spletne strani: E NALOG

Na teh spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Več o ...