Paragliding Slovenia • View topic - Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

   


Poglej nove vpise na foumu za zadnji dan ali zadnjih 7 dni.

Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Opisi dobrih/slabih izkušenj pri letenju z jadralnimi padali in zmaji.

Moderators: pgtoni, Iv@nl

Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby peterka » Tue Jul 20, 2010 0:33

Pozdravljeni,

Danes dne 19.07.2010 je potekal sestanek med upravljavci bovškega letališča (g.Dejan Kavčič, g.Denis Rutar in g.Florjan Pirih), predstavniki in člani JPD Kanin (g.Peter Urbanec, g.Igor Mihajlović, g.Goran Komac in g.Jožef Komac). Na sestanku, ki je potekal v prostorih bovške občine je prisostvoval tudi župan bovške občine g.Danijel Krivec.
JPD Kanin je povabilo g.Primoža Lajevca (gen. sekretar LZS) in g.Damjana Preglja (predsednik ZPLS). Pridružila sta se tudi g.Miha Repovž (član izvršnega odbora LZS odgovoren za varnost) in predsednik DPL Posočje (g.Darjo Bozja).
Upravitelj letališča Bovec je povabil g.Andreja Perca (vodja oddelka za licenciranje letalskega osebja), upravitelja letališča Divača in predstavnika aerokluba Ljubljana g.Matija Škrlec.

Name članov JPD Kanin je bil doseči dogovor o načinu in pogojih letenja, v coni športnega letališča Bovec, ki se nahaja v G klasifikaciji zračnega prostora in sicer na način, ki bo zagotovil predvsem varno letenje vsem uporabnikom predmetnega zračnega prostora. V ta namen je JPD Kanin pridobil mnenje letalskega inšpektorja, mnenje generalnega sekretarja LZS, mnenje predsednika ZPLS in mnenje predsednikov društev Polet in Kovk.

Vsa navedena mnenja so podpirala in zagovarjala rešitev, ki bi omogočala komunikacijo upravljavca letališča z vsemi jadralnimi padalci, ki bi leteli v coni letališča Bovec, ne glede na to kje vzletijo oz. iz kje vstopijo v cono letališča Bovec.
V vseh mnenjih je bilo predlagano, da bi upravljavec letališča razpolagal s postajo, ki deluje na jadralno padalski frekvenci 147.800 Mhz preko katere bi lahko dajal potrebna navodila vsem jadralnim padalcem v coni letališča. Popolnoma enak predlog je predstavilo tudi JPD Kanin.

Kljub zgoraj navedenimi pridobljenimi mnenji in dodatni argumentaciji s strani članov JPD Kanin je upravitelj letališča vztrajal in kot edino sprejemljivo rešitev zahteval, da izključno člani JPD Kanin uporabljajo postaje z letalsko frekvenco 123.500 MHz preko katere morajo še vedno pridobiti dovoljenje upravljavca za vzlet. Pri tem se na argument članov JPD Kanin, da poleg 12 članov društva veliko jadralnih padalcev izvaja prelete čez bovško dolino (cona letališča po navedbah upravitelja) sploh niso odzvali. Celo so večkrat navedli, da »teh nekaj posamičnih primerov preletov« ni mogoče obravnavati kot relevantne. Upravljavec letališča se je »velikodušno« ponudil, da bo organiziral brezplačni dvodnevni tečaj z obveznim zaključnim izpitom za uporabo navedene frekvence 123.500 MHz. Župan je neuradno omenjal tudi možnost sofinanciranja nakupa postaj!!!!

Ne glede na argument članov JPD Kanin, da ta način ne bo narejeno nič glede varnosti, saj nihče od jadralnih pilotov (razen 12 članov JPD Kanin), ki letijo v posoški regij ne bo uporabljal letalske frekvence 123.500 MHz, je upravitelj letališča vztrajal pri svojih zahtevah. Pri tem je celo zahteval, da člani JPD Kanin v čim večji meri seznanijo vse jadralne padalce, da letenje v coni bovškega letališča ni dovoljeno brez postaje s frekvenco 123.500 MHz ter da po prvem opominu sledi prijava letalskemu inšpektorju. Temu je g.Perc dodal, da sledi odvzem licence, saj se je on podpisal na vse do sedaj izdane licence.
Še bolj je presenetilo dejstvo, da sta predlog upravitelja letališča, poleg s strani upravitelja povabljenih in župana, podprla tudi g.Lajavec in še bolj g.Repovž. V nadaljevanju je postalo jasno zakaj. Upravitelj letališča Divača je pred vsemi udeleženci g.Lajevcu in g.Repovžu predlagal, da v obvezno izobraževanje jadralnih padalcev vpeljeta tudi ravnanje in uporabo frekvence 123.500 MHz ter, da to »mastno zaračunata«. G.Repovž se je načelno strinjal in dodal, da to planira vključiti že v oktobrske tečaje za jadralne padalce. Tako upravitelj letališča kot tudi vsi vabljeni z njegove strani so izpostavili, da je jadralnih padalcev preveč in da letenje z jadralnimi padali ni ustrezno in zadosti regulirano oz. je preohlapno ter da je potrebno zadevo začeti dodatno urejati v smeri obvezne uporabe frekvence 123.500 MHz na vzletiščih, ki so v conah športnih letališč. Pri tem so izpostavili letališča Bovec, Ajdovščina in Divača. Za tiste, ki tega ne veste, naj bi se tudi vzletišče Kovk nahajalo v coni letališča Ajdovščina. Upravitelj letališča je dodal, da je ohlapno urejeno zakonodajo na področju jadralnega padalstva v coni športni letališč, potrebno začeti urejati in da bo jeseni izpeljal vse potrebne aktivnosti, da preko ustreznih inštitucij doseže obvezno uporabo frekvence 123.500 MHz za jadralne padalce v coni športnih letališč. Tudi to razmišljanje je g.Repovž podprl. Lajevec je sicer izpostavil, da na ta način ne bo mogoče rešiti problema in izboljšati varnosti vendar ga je Perc »utišal«.

Mogoče v tem trenutku zgleda, da je opisani problem, problem 12 članov JPD Kanin. Vendar smo prepričani, da, glede na navedeno in obnašanje celo tistih, ki naj bi ščitili interese jadralnih padalcev, gre razmišljanje v smeri omejevanja in dodatnih zahtev za vse jadralne padalce. Žal pa te zahteve nimajo nikakršne veze z varnostjo ampak predvsem z osebnimi interesi posameznikov.
S tem pisanjem želimo seznaniti vse jadralne padalce, njihove klube in vodstva klubov ter nenazadnje, odgovorne na zvezi za prosto letenje in letalski zvezi Slovenije o aktivnostih, ki se sicer dogajajo na majhnem »vzorcu« vendar pa lahko pomenijo spremembe pogojev letenja za vse jadralne padalce, ki letijo v Sloveniji. S tem želimo apelirati na vodstva klubov in odgovorne na zvezi za prosto letenje in letalski zvezi Slovenije, da pravočasno ukrepajo in preprečijo ukrepe, ki ne samo, da ne bodo izboljšali varnosti ampak jo bodo le še poslabšali.


S spoštovanjem,

JPD Kanin
Last edited by peterka on Tue Jul 20, 2010 14:05, edited 1 time in total.
User avatar
peterka
kavka
 
Posts: 40
Joined: Thu Apr 27, 2006 18:09
Karma: 0

Re: Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby jurijf » Tue Jul 20, 2010 9:40

Pozdravljeni!

Hvala za izčrpen zapis o sestanku. Vidim, da se spet ponavljajo stare zgodbice, predvsem o tem, čigavo je nebo. Zračni prostor je po definiciji javno dobro in tako last vseh državljanov države Slovenije. Vlada RS lahko posamezne del zračnega prostora nameni za posebno uporabo (kategorizacija zračnega prostora). G prostor je definiran kot nekontroliran zračni prostor, v katerem veljajo VFR pravila letenja. Za letenje v G prostoru po ICAO ureditvi - velja tudi v Sloveniji - radijska postaja ni obvezna.
Kolikor razumem trenutno pravno ureditev v Sloveniji, je radijska postaja na zrakoplovu (jadralno padalo...vojaški reaktivec) vezana na zrakopov in ima pozivni znak enak registraciji zrakoplova. V nasprotju z ureditvijo v Sloveniji, v tujini (tudi v ZDA) lahko letijo zmaji tudi v kontroliranem prostoru z uporabo AM radi postaje, nikjer pa ta ni potrebna v G prostoru.
Gospodom iz Direkcije zato priporočam, da če zahtevajo od JP in JZ določeno opremo, potem morajo najprej začeti izvajati zakone in uredbe, ki veljajo, da bodo lahko karkoli dodatnega (kar ni zakonsko obvezno) zahtevali od JP in JZ.
Poleg tega pa smo člani EU in s tem velja za Slovenijo tudi EU zakonodaja hkrati s prostim pretokom ljudi, blaga in storitev. Tukaj pa trčimo ob nepremostljiv problem:
1. Če zahteva Direkcija AM postajo (ki je tehnološki anahronizem prve sorte), potem nam mora dodeliti pozivne znake.
2. Pozivni znaki so vezani na registracijo plovila
3. Registracija v EU za JP in JZ ni obvezna (izzvzeto iz Anex II) = tujci nimajo pogojev za pridobitev AM postaje
4. Tujci iz EU imajo povsem enake pravice leteti v Sloveniji kot tudi doma
5. Če sem razumel prav, predstavnik Direkcije zahteva AM postajo za vse, ki letijo v G prostoru v bližini Bovca => prepoveduje letenje vsem tujcem => prepoveduje letenje vsem domačinom, ki nimajo registriranih plovil (ki bi jih morala registrirati Direkcija, ki bi jih morala redno pregledovati ta ista Direkcija in ki tega ne počne že debelih 10 let, ker nima kadrov, denarja...). Če je AM postaja obvezna za Bovec, mora biti obvezna za celotni G prostor v Sloveniji, ker ni nobenega razloga, zakaj bi bil ravno Bovec izjema (razen če ni v Bovcu zračni prostor klasificiran kot G-verzija Bovec)
6. S tem, ko Direkcija postavlja tujce v Sloveniji v G prostoru v neenakopraven položaj, krši evropsko ustavo = enakopravnost vseh državljanov EU na teritoriju celotne EU

Lahko bi pleteničil še o statusu športnih letališč, ki (predvsem po zaslugi JP in JZ) v trenutno veljavni zakonodaji nimajo enakega statusa kot mednarodna prometna letališča, kakor je bilo napisano v prvotnem predlogu EU zakonodaje (definicija vzletišča je vsebovala zahtevo za carino, policijo, zdravnika...), pa raje ne bom. Tudi prodaja breztrošarinskega bencina na letališčih je lahko hudo sporna zadeva :-)

Tole samo na kratko, kam lahko privede kratkovidnost in nepopolno poznavanje problematike. Vztrajanje na poziciji moči brez pravih argumentov lahko pripelje našo državo v neroden položaj, zato predlagam vsem vpletenim v problem letenja v letaliških conah, da z dialogom najdejo kompromisno rešitev.

Moj predlog je:
1. Pristajanje JP in JZ na športnih letališčih ni zaželeno, če pa že, se lahko odvija po pravilih za letenje jadralnih letal brez radio postaje (pravila obstajajo in tako pristajanje je seveda dovoljeno - primer odpovedi radio postaje)
2. Če JP ali JZ ne namerava pristati na letališču, potem ne sme leteti v 'coni' letališča. Cona = področje, kjer letala (predvsem jadralna) zgubljajo višino.
3. Dovoljen je prelet letališča čez sredino steze pravokotno na stezo
4. Ni dovoljeno preleteti doletnih poti letališča v razadlji manjši kot X km od steze (X<5km, da ne bi raztegnili Bovec v Avstrijo)
5. Bovec uporablja prednostno južni šolski krog, kar upravitelj letenja označi z predpisano oznako. V tem primeru je letenje in pristajanje severno od letališča dovoljeno (na dogovorjeni parceli in po dogovorjeni proceduri za JP in JZ)
6. ZPLS na tablah na vzletiščih v bližini označi predpisano proceduro
7. ZPLS na spletnih straneh opiše proceduro pristajanja tako v slovenščini kot v angleščini (ampak procedura mora biti prej dogovorjena)
8. Ker tujcem ni potrebno uporabljati AM radio postaj in tudi ne Slovencem zunaj RS, potem obojim očitno in povsem logično tega ni potrebno v Sloveniji in tudi ne v Bovcu

Upam, da se bodo vsi vpleteni malce pomirili in še enkrat pogledali najprej ICAO papirje, potem še EU papirje in nazadnje še SLO papirje, preden se bo kdo spet zaletel.

LP

Jure

PS
Žal zgleda, da se je LZS tudi v tej situaciji postavila proti legitimnim in legalnim interesom JP in JZ, predvidevam da zaradi omenjenih finančnih interesov nekaterih posameznikov.
User avatar
jurijf
jastreb
 
Posts: 334
Joined: Wed Apr 12, 2006 7:13
Karma: 6

Re: Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby seba » Tue Jul 20, 2010 9:41

Super :? Kako se bomo pa indentificirali medtem, ko nas bo cela Slovenija poslušala na 123.50? Sledi registracija padal in zmajev? Za tisto malo trave kar v Bovcu imenujejo letališče..... :roll:

edit: Jure me je malo prehitel :)
User avatar
seba
jastreb
 
Posts: 354
Joined: Fri Sep 02, 2005 8:03
Karma: 0

Re: Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby edo » Tue Jul 20, 2010 12:25

Peterka,

iz tvojega poročila ni razvidno kdo je bil in kdo ni bil prisoten na tem sestanku. Zanima me predvsem prisotnost g. Preglja, tako da bom naslednjič vedel zakaj plačujem člnarino ZPLS.

Hvala Juretu Franku za izčrpne podatke in pojasnila. Mislim pa da, če nebo šlo drugače, da se je treba stvari lotiti iz zemlje in ne iz zraka.
PS
Žal zgleda, da se je LZS tudi v tej situaciji postavila proti legitimnim in legalnim interesom JP in JZ, predvidevam da zaradi omenjenih finančnih interesov nekaterih posameznikov.


Mogoče bi se bilo namesto v razne pravilnike o letenju potrebno poglobiti v finančne interese nekaterih posamezikov ter njihovih povezav, jih podrobno razčleniti in po potrebi za pomoč vključitu še DURS. Ena enostavna, poleg "sofinanciranja" UKV postaj je, da bi nekdo mogoče rad napolnil posteljne kapacitet pod slapom Boka, drugi pa bi jim goste vozil kar z letalom, ker je pot čez prelaz Vršič ali Predel za petične goste pač prenaporna.

V pojasnilo, moj interes je samo leteti. Enkrat sem iz Bovca že bil pregnan kot kajakaš, tako da sem se kot jadralni padalec v tej zadevi pripravjen precej potrudit.

Vsekakor pa pričakujem ustrezno aktivnost s strani ZPLS.


Lep pozdrav,

Edvard Govekar
edo
galeb
 
Posts: 61
Joined: Wed Aug 29, 2007 11:07
Karma: 0

Re: Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby peterka » Tue Jul 20, 2010 14:30

Edo pozdravljen,

vse zgoraj poimenovane osebe so bile udeležene na sestanku. Zanimivo pa je to, da osebe, ki so bile podpisane pod svojimi izjavami (mnenja "pada-letalskih" institucij) niso odločno zagovarjale svojih stališč (neuporaba letalske frekvence 123.500 MHz za jadralne padalce). Že takoj na začetku "sestanka" je bilo hitro zaznati, da bo tekel govor po že vnaprej, s strani nekaterih upravnikov in predstojnikov institucij, jasno začrtani smeri in cilju.

Lep pozdrav Peter
User avatar
peterka
kavka
 
Posts: 40
Joined: Thu Apr 27, 2006 18:09
Karma: 0

Re: Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby solja » Tue Jul 20, 2010 17:27

Banda kurčeva,sam dnar bi vlekl.
Jz bom čez bovc letu lih tak kot do zdej,pa me boli k....,kar sm do zdej letu tamgor nism prov nobenga še motu z parmi jadrilicami smo pa prov lepo navijal pod oblake pa se dec v kabini ni nič razburjal še pomahal je v slovo ko ga je žgal naprej.
Uzamejo naj mi liceno ce hočejo,pol naslednič mi je nebodo mogl več ,ker je nebom imel :DD
P720
User avatar
solja
jastreb
 
Posts: 399
Joined: Mon Aug 08, 2005 12:56
Location: cerkno
Karma: 0

Re: Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby airblade » Tue Jul 20, 2010 21:33

@jurijf
S tvojim prispevkom se strinjam 100% to kaj pa so se na onem sestanku pogovarjalu pa nam kradejo denar bogu pa cajt.
Kot vidim mate na gorenjskem tudi take bisere kot mi v Mariboru ko postajajo bolj papežovski od papeža. Ko ti en reče, da boš mogo na jadralnem padalu javljat stolpu se ti zazdi al se dela norca al pa še ni videl kak zgleda prelet z jadralnim padalom ko ni idealne let ker večina jih ni idelanih in nimaš časa pit vode kaj šele da bi se stolpom pogovarjal.

Kot je napisal @jurijf:
Moj predlog je:
1. Pristajanje JP in JZ na športnih letališčih ni zaželeno, če pa že, se lahko odvija po pravilih za letenje jadralnih letal brez radio postaje (pravila obstajajo in tako pristajanje je seveda dovoljeno - primer odpovedi radio postaje)
2. Če JP ali JZ ne namerava pristati na letališču, potem ne sme leteti v 'coni' letališča. Cona = področje, kjer letala (predvsem jadralna) zgubljajo višino.
3. Dovoljen je prelet letališča čez sredino steze pravokotno na stezo
4. Ni dovoljeno preleteti doletnih poti letališča v razadlji manjši kot X km od steze (X<5km, da ne bi raztegnili Bovec v Avstrijo)
5. Bovec uporablja prednostno južni šolski krog, kar upravitelj letenja označi z predpisano oznako. V tem primeru je letenje in pristajanje severno od letališča dovoljeno (na dogovorjeni parceli in po dogovorjeni proceduri za JP in JZ)
6. ZPLS na tablah na vzletiščih v bližini označi predpisano proceduro
7. ZPLS na spletnih straneh opiše proceduro pristajanja tako v slovenščini kot v angleščini (ampak procedura mora biti prej dogovorjena)
8. Ker tujcem ni potrebno uporabljati AM radio postaj in tudi ne Slovencem zunaj RS, potem obojim očitno in povsem logično tega ni potrebno v Sloveniji in tudi ne v Bovcu


Pa to se izvaja tudi sedaj. In vsak tečajnik dobi te informacije ko je na tečaju in se upam it stavit da ni enega JP padalca ko bi šel pristat na letališče recimo v Ajdovčini pustimo tujce.
Za pajace upravitelje letališč pa predlagam ta čas ki ga porabijo da naumijo take bistre misli raje porabijo za letenej če pa ne znajo več ali pa nimajo "muda" pa mi naj napišejo mail ali ZS pa jim bom zrihtal JP tandem na moje stroške.
LP,
Andrej
p.s: mislim da pa motrnjake in jadričarje najbolj grize da so padli v manjšino in da mi JP padalci letimo v eni sezoni več kot oni v 3 če ne druga mene let pride bistveno manj kot njih "majo pač več love :^o "
--ADVANCE -- Sigma 10 --
airblade
kanja
 
Posts: 269
Joined: Sat Jan 21, 2006 11:56
Karma: 0

Re: Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby nikoko » Tue Jul 20, 2010 22:28

Te fante (gospode ) bi blo treba dat za tekoči trak v službo ker si bojo v pisarni do 65 leta spomnili še kako večjo neumnost.
nikoko
User avatar
nikoko
sokol
 
Posts: 102
Joined: Mon Jan 29, 2007 19:34
Location: Sovodenj
Karma: 0

Re: Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby jmihajlo » Wed Jul 21, 2010 11:40

V kolikor prav razumem pisanje Peterke, je na sestanku bil prisoten tudi predsednik ZPLS, Damjan Pregelj. S tem v zvezi mi je popolnoma nerazumljivo, da se do sedaj v zvezi s problemom in potekom sestanka v Bovcu kljub potekajoči debati ni oglasil ne temu mestu. Kolikor razumem ZPLS, je ena izmed njenih poglavitnih funkcij ravno zastopanje interesov članstva v primerih, kot je ta. Torej, za začetek javno pozivam predsednika ZPLS, g. Damjana Preglja, da na tem mestu v najkrajšem možnem času tudi sam predstavi potek sestanka, stališča, ki jih je kot predsednik ZPLS na sestanku zastopal, zaključke sestanka in naslednje korake, ki jih bo ZPLS izvedla z namenom ureditve problematike.

Obenem bi se rad zahvalil posameznikom (predvsem Peterki in Juretu), ki vlagajo čas in energijo za to, da bomo tisti, ki bomo to želeli, še naprej normalno leteli v bovški dolini. Mislim tudi, da bi bilo prav, da tovrstna prizadevanja kot posamezniki, ki imamo interes tako na Bovškem, kot drugje, po najboljših močeh podpremo.
Joko
jmihajlo
kavka
 
Posts: 11
Joined: Thu Sep 20, 2007 21:31
Karma: 0

Re: Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby MTC » Wed Jul 21, 2010 15:38

Ne vem zakaj nisem presenečen, da se to dogaja ravno v Bovcu.

Najprej so si začeli lastiti javna dobra v obliki rek, republiških cest itd, seveda je bilo nebo samo še logično nadaljevanje.

Predlagam, da se uvedejo vinjete za vse bovčane, ki vstopajo v sosednjo državo Slovenijo. Pa denar za popotresno obnovo naj vrnejo, skupaj z zakonitimi obrestmi.
MTC
sokol
 
Posts: 156
Joined: Mon Sep 12, 2005 13:20
Location: Kranj
Karma: 0

Re: Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby gradient » Wed Jul 21, 2010 20:01

BOG NAM POMAGAJ (jadralnim padalcem) pa ne samo bovškim , če nas zastopajo takšni pantaloni kot se je izkazalo na tem sestanku... :cry:
User avatar
gradient
galeb
 
Posts: 73
Joined: Wed Jan 31, 2007 0:32
Karma: 0

Re: Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby Damjan » Wed Jul 21, 2010 23:33

Pozdravljeni,

ne oglašam se samo zaradi poziva, povem lahko le osebno mnenje, da ne maram nestrpnih izjav in stvari rešujem po najboljših možnih poteh z najboljšimi sodelavci. Še najmanj so mi všeč bovške zdrahe, ki nimajo kaj pametnega početi razen , da nam kradejo čas.

Glede sestanka v Bovcu sem jasno povedal stališča ZPLS in interese prostih letalcev.

Uradno mnenje ZPLS bo poslano na vse pristojne organe in društva z žigom in podpisom, da ne bo dileme, da je ponarejeno, kot je bilo izraženo na sestanku, šele nato bo objavljeno na forumu.
O sestanku nimam besed, ker že dejstvo, da je upravitelj letališča gladko zamudil na sestanek pove VSE, in to brez opravičila.

Uradno mnenje sledi še ta teden.

Prijetno in varno letenje vam želim.

Damjan Pregelj
Damjan
 

Re: Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby kayakas » Wed Jul 21, 2010 23:36

....ker ravno uvažam in prodajam ročne radijske postaje znamke WOUXUN, podarim radijsko postajo v frekvenčnem območju 136-147 MHz Bovškemu letališču. Seveda jim postajo tudi sprogramiram na padalsko frekvenco, ker glede na njihove ''brihtne'' zahteve in kompliciranje ne verjamem, da so sami to sposobni.

Če pa še župan kaj sofinancira za ureditev starta na Planji in pristajalnega prostora v Bovcu dobi tudi on eno skupaj z head setom, da bo lahko v miru poslušal naše kramljanje v zraku.

lp, Sergej Čujec
kayakas
kavka
 
Posts: 36
Joined: Thu Mar 23, 2006 9:08
Karma: 0

Re: Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby gradient » Thu Jul 22, 2010 6:42

Lepa poteza Sergej vendar na žalost zgleda da so na buškem letališču preveč tumpasti, da bi istočasno komunicirali na dveh postajah... :evil:
User avatar
gradient
galeb
 
Posts: 73
Joined: Wed Jan 31, 2007 0:32
Karma: 0

Re: Letenje v Bovcu in okolici drugih letališč - poročilo

Postby edo » Thu Jul 22, 2010 11:09

Fantje, ob vsem kar se dogaja je res mogoče ena od poti vse skupaj obrnit na hec, vendar mislim, da če se bomo samo hecali, da bomo zopet potegnili ta kratko. V ozadju je organiziran kapital zato se je treba tudi organizirano odzvati.

Kot prvo naj organi ZPLS, začevši s predsednikom ali pa njegovi omenjeni sodelavci, pravno formalno pomagajo JP klubu iz Bovca, da jim uspe registracija uradnih vzletišč in uradnega pristanka v okolici Bovca, ki ne bodo v medebojni koliziji s pravi, ki veljajo za športna letališča, katetegorije bovškega. Po podatkih jim je bila registracija proti vsem pravilom zavrnjena.

Kolikor poznam zgodovino Bovca pri podobnih zadevah, tudi nebi bilo slabo, da se proti plačilu najame odvetnika, zagotovo ga imamo tudi v vrstah JP , ki nas bo pri teh zdevah, predvsem pa na takšnih sestankih zastopal oziroma bil prisoten, ker drugače veljajo "zakoni" in pravila lokalnih veljakov in dotičnih intersentov, premišljeno dogovorjena "pet minut" pred sestankom.

Do ureditve problema pa naj si vsak natisne tistih 8 točk, ki nam jih posredoval J. Franko, jih shrani v vodotesno folijo in ob nadlegovanju raznih samooklicanih veljakov in provokatorjev, le tem po potrebi na licu mesta predoči. V nasprotnem primeru se lahko tudi vam zgodi, da bo vaš pristanek na Bovškem pospremljen s strani bovške policije.

LP,
Edo
Last edited by edo on Thu Jul 22, 2010 13:09, edited 1 time in total.
edo
galeb
 
Posts: 61
Joined: Wed Aug 29, 2007 11:07
Karma: 0

Next

Return to Varnost pri letenju (Safety and Incidents in flight)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /var/www/vhosts/paragliding-slovenia.si/httpdocs/mkportal/include/PHPBB3/php_out.php on line 33: Creating default object from empty value


Izdelava spletne strani: E NALOG

Na teh spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Več o ...